JaPacjent24.pl -> Forum główne  -> Poszukuję informacji -> Zmiany w Refundacji obowiązujące od 1 stycznia 2014
Szukaj
Kategoria: Poszukuję informacji
Temat: Zmiany w Refundacji obowiązujące od 1 stycznia 2014
Autor tematu: administrator
administrator (10-01-2014 08:42)

Od 1 stycznia 2014r. obowiązuje nowy wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia zawiera listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2014. Do obwieszczenia ogółem zostanie dodanych 114 nowych produktów.1. Wyroby medyczne.


Poniżej znajdą Pańswto rozporządzenie oraz wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 grudnia 2013 r. 
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenieNa podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 


§ 1.


Ustala się wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej oraz pielęgniarki i położnej ubezpieczenia zdrowotnego, o której mowa w art. 5 pkt 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.3)), wraz z określeniem: 


1) limitów ich finansowania ze środków publicznych i wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie,

2) kryteriów ich przyznawania,

3) okresów użytkowania,

4) limitów cen ich napraw – stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.


1. Wyrób medyczny oraz środek pomocniczy, w stosunku do którego uprawnienie do zaopatrzenia zostało potwierdzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być wydany, po tym dniu, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2014 r. 
2. Do okresu użytkowania i limitu cen naprawy wyrobu medycznego oraz środka pomocniczego, który został wydany przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z dotychczasowymi przepisami, użytkowanego po tym dniu, stosuje się te przepisy. Okres użytkowania jest liczony od daty potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego albo środka pomocniczego. 


§ 3.


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 4) 


MINISTER ZDROWIA


 


Pobierz wykaz refundowanych wyrobów medycznych obowiązujący od 1 stycznia 2014r.


 


2.Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2014 r.

- Pobierz wykaz.


 


Dodatkowo dowiedz się:


1. Jak uzyskać refundację?

 - pobierz.


2. Druki zleceń 2014r.(niektóre funkcje portalu przeznaczone są dla zalogowanych, zaloguj się lub zarejestruj profil)

tem_f.gif Polećcie szpital

post_f.gif Witam, czy mógłby ktoś polecić jakiś d ...

tem_f.gif Idzie wiosna

post_f.gif Zdrowa, warzywna sałatka z jajkiem i s ...

tem_f.gif Idzie wiosna

post_f.gif mam chęć na grzybki, dobrze, że w soik ...

LEMAR E. Czyża P. Bieleń sp.j. 10-434 Olsztyn ul Kołobrzeska 50 tel/fax. 89 533 88 50, 89 533 88 51
NIP 739-10-07-523; Regon 510281932; KRS 5225; Koncesja. hurt. farm GIF-P-Z-4301-50TP/03
Firma Lemar korzystała z Funduszy Unii Europejskiej w ramach programu " Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy".

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia I Mazury na lata 2007-2013
Tytuł projektu: "Uruchomienie specjalistycznego sklepu internetowego oraz usług elektronicznych przez LEMAR czynnikiem ułatwiającym zaopatrzenie osób chorych i niepełnosprawnych w środki higieny osobistej oraz sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny"
Całkowita wartość projektu: 1 347 588,00 zł PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 547 000,00zł PLN

Copyright JaPacjent24.pl. All Rights Reserved.